Tlf: 88 32 59 88

Kombinationsforløb og samarbejdsaftaler

Middelfart Produktionsskole har et godt samarbejde med ungdomsuddannelserne og tilbyder forskellige kombinationsforløb, hvor du samtidig med at være elev på Produktionsskolen kan deltage i meritgivende undervisning på en erhvervsskole. Det er også muligt at deltage i undervisningen i op til ti timer om ugen på VUC.
Udover individuelle forløb tilbyder vi periodisk holdforløb på SOSU Fredericia,
IBC Fredericia og EUC Lillebælt.

I erfaringen af at flere af vores elever kan være utrygge ved at starte på en erhvervsskole, har vi valgt at tilbyde overgangsvejledning, hvor du kan starte på en erhvervsuddannelse, men stadigvæk være tilknyttet en vejleder på Produktionsskolen. Hermed får du mulighed for at modtage den støtte, du har brug for i forhold til at få en god start på din uddannelse. Tilbuddet om overgangsvejledning har en varighed af ca. tre måneder.

For at sikre et kvalificeret samarbejde med ungdomsuddannelserne har Middelfart Produktionsskole og Fredericia Produktionsskole i samarbejde med IBC Fredericia og EUC Lillebælt, lavet nogle samarbejdsaftaler, hvor det fremgår, hvordan vi via forskellige samarbejdsmodeller imødekommer initiativet om at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om samarbejdsaftalerne hér: IBC Fredericia (Samarbejde ml. PS og IBC) og
EUC Lillebælt (Samarbejde ml. PS og EUC).