Tlf: 88 32 59 88

KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der tager op til 2 år. KUU er opdelt i 4 dele, der hver varer et halvt år.

På uddannelsen har du 3 KUU-fag: Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære.

Undervisningen er holdbaseret og vil være tilrettelagt på en således måde, at du vil komme til at arbejde både med hovedet og med hænderne.
En del af undervisningen foregår på et af skolens fem værksteder afhængig af dit brancheønske.
Du vil også modtage undervisning i boglige fag tilpasset dine forudsætninger og dit valg af branche.

Der vil i perioder være erhvervstræning i lokale virksomheder, institutioner eller lign.

Du vil under hele uddannelsen arbejde med portfolio, hvor du gemmer dine projekter i form af billeder, tekst og video. I sidste del af uddannelsen vil du skulle lave en særlig portfolio med de ting, du gerne vil præsentere til den afsluttende prøve.

Efter afsluttet uddannelse vil du kunne søge arbejde indenfor det erhvervstema, du har valgt. Det er også muligt at fortsætte i videre uddannelse.

Erhvervstemaer på Middelfart Produktionsskole:

  • Sundhed og omsorg
  • Handel og service
  • Industri, jordbrug, teknik og byggeri
  • Funktionel service

I KUU på Middelfart Produktionsskole vil du også arbejde med faget:
Mad og sundhed. Lejlighedsvis har KUU eleverne ansvar for at lave mad til skolens elever, ligesom KUU eleverne tilbydes særlige kursusforløb med sundhedskonsulent.

Du vil i uddannelsen blive tilknyttet en kontaktperson, som hjælper dig med at følge din forløbsplan.

Det vil være en stor fordel, hvis du medbrunger din egen PC.

Når du går på KUU er du berettiget til SU.

Ring eller skriv til Hanne eller John, som er klar til at vejlede dig om uddannelsen:


Hanne Marcussen
KUU kontaktlærer og vejleder
hanne@midpro.dk
8832 5976
2160 7630
John-II-nov-2015
John Monberg
KUU kontaktlærer og vejleder
john@midpro.dk
8832 5979
2273 7082