Tlf: 88 32 59 88

Praktiske oplysninger

Middelfart Produktionsskole rummer til dagligt ca. 100 elever fordelt på produktionsskoleelever, KUU elever og elever i særlige forløb via Jobcenteret. Derudover har vi ansvaret for Erhvervsgrunduddannelse og har ca. 30 elever i forløb.

Skolen har ca. 23 ansatte og du vil desuden også møde undervisere fra VUC Fyn, IBC Fredericia, SOSU Fredericia samt sundhedsfaglige konsulenter fra Kommunens Sundhedsafdeling.


Beliggenhed

Middelfart Produktionsskole ligger i grønne og rolige omgivelser, kun 3 km fra Middelfart Station. Det er nemt at komme til og fra skolen med offentlig transport.


Transport

Hvis du bor langt fra skolen, kan du søge om et Ungdomskort, som du selv skal bestille på nettet. Husk at have dit NemID klar, inden du logger ind her.

Er du ikke skrap på en computer, så hjælper vi dig gerne på kontoret. – men prøv selv.. det er ikke så vanskeligt, som det lyder.


Arbejdstøj

På værkstederne Træ, Metal & Auto, Sundhed & Event samt Køkken & Kantine skal du bære arbejdstøj, når du møder på værkstederne. Desuden er det obligatorisk at være iført sikkerhedssko både på Træ samt Metal & Auto. Du skal selv betale for arbejdstøj og sko – pengene til tøj trækkes gennem skoleydelsen og sikkerhedsskoene kan du købe billigt gennem skolen. På Køkken & Kantine linjen skal du være iført skridsikre køkkensko, de kan ligeledes købes billigt gennem skolen.


Sygdom

I tilfælde af sygdom, skal skolen modtage din sygemelding telefonisk i mellem kl. 7.30 og 8.00. Du skal ringe direkte til din kontaktlærer (find telefonnr. under personale).


For sent – forsømmelser

Vi betragter alle former for fravær som et udtryk for mistrivsel, og du (eller dine forældre/kontaktperson) vil derfor altid blive kontaktet, hvis du udebliver, uden at vi har hørt fra dig. Ved flere udeblivelser indbydes du til en samtale, så vi kan hjælpe dig med at blive mødestabil. Hvis du kommer for sent eller er fraværende uden at skolen har fået besked, trækkes du i skoleydelse.


Vigtig info

Indtagelse af rusmidler medfører bortvisning på Middelfart Produktionsskole.
Vi er en røgfri skole.
Alle arrangementer på skolen er alkoholfri.


Måltider og ekskursioner

Det er obligatorisk at deltage i skolens madordning, og du vil få trukket kostpengene i skoleydelse. Der serveres tre måltider om dagen, og du skal opholde dig i skolens kantine mellem kl. 12.00 – 12.25. Vores kost er god, hjemmelavet, alsidig og næringsrig. Kostpengene kan også dække eventuelle udgifter til ekskursioner.

KUU elever betaler 170,- kr. pr. måned i 11 måneder på et år.
Øvrige elever betaler 60,- kr. pr. uge.


Samarbejdsudvalg

En gang om måneden mødes repræsentanter fra de forskellige værksteder i Samarbejdsudvalget. Her diskuteres forslag til ændringer i skolens hverdag, aktiviteter, arrangementer og meget andet.


Sikkerhedsudvalg

Skolen stiller store krav til sikkerhedsniveauet for elever og undervisere på værkstederne. Sikkerhedsudvalget består af elevrepræsentanter samt skolens faste sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsudvalgets opgave er at sikre Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser bliver opfyldt. Der afholdes møde i sikkerhedsudvalget en gang hver måned.