Tlf: 88 32 59 88

Skoleydelse

Du får skoleydelse, når du går på Middelfart Produktionsskolen.

  • Under 18 år og indskrevet før 01.01.2017 kr. 705,- pr. uge
  • Under 18 år og indskrevet efter 01.01.2017 kr. 350,- pr. uge
  • Over 18 år (hjemmeboende) og indskrevet før 01.01.2017 kr. 910,- pr. uge
  • Over 18 år (hjemmeboende) og indskrevet efter 01.01.2017 kr. 350,- pr. uge
  • Over 18 år (udeboende) og indskrevet før 01.01.2017 kr. 1.687,- pr. uge
  • Over 18 år (udeboende) og indskrevet efter 01.01.2017 kr. 1.250,- pr. uge

Skoleydelsen bliver udbetalt hver 14. dag, fredage i ulige uger.

For at vi kan udbetale skoleydelsen til dig, skal du sørge for, at du er tilmeldt SKAT. Du bliver tilmeldt SKAT på dit lokale skattekontor eller på www.skat.dk – husk dit NemId. Du kan også ringe til SKAT på tlf. nr. 72 22 18 18 og bede om at få lavet et skattekort eller frikort.

Vi skal IKKE have dit skattekort, da vi selv kan hente dine oplysninger.

For at vi kan overføre din skoleydelse til dig, skal du også sørge for at have en bankkonto.