Tlf: 88 32 59 88

Sund hverdag

Når du vælger at starte på Middelfart Produktionsskole, siger du også ja til en sund hverdag. Det vil du som elev opleve på flere måder. Ikke nok med at du vil få tre sunde måltider om dagen, du vil også have mulighed for at deltage i flere forskellige fysiske aktiviteter. Men en sund hverdag er ikke kun et spørgsmål om kost og motion. Det er også vigtigt, at der er gode adfærdsformer, at du føler dig velkommen, har lyst til at være en del af fællesskabet og finder undervisningen på værkstederne meningsfuld.

Du skal føle ”lyst og sult” til at ville morgendagen.

Sundhedskonceptet gennemsyrer hele skolens dagligdag og grundlæggende politik. Hver fredag deltager alle i motion på skolen, og en dag om ugen tager vi i det lokale fitnesscenter.

En sund hverdag på skolen er også en røgfri skoledag. Det er ikke tilladt at ryge på skolen overhovedet. Vi kan tilbyde dig hjælp og rådgivning til at kunne være i vilkåret: ”Røgfri skoledag”.


UMO – Ung med omtanke

Middelfart Produktionsskole har et særligt fokus på Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Seksuel sundhed/stress (i daglig tale kaldet KRAMS faktorerne), og vi vil gerne hjælpe dig med at kunne træffe sunde valg i dit liv.

Vi arbejder målrettet med uddannelsesparathed og sætter derfor fokus på din trivsel.

Du får i løbet af skoleopholdet tilbudt sundhedssamtaler, hvor du sammen med en fagkonsulent får mulighed for vejledning til at arbejde med de sundhedsmål, som du selv ønsker at sætte.


KRAMS – kurser

Middelfart Produktionsskole har i vores tilbud omkring det gode og sunde liv bedt vores fagkonsulenter om at udbyde kurser, hvor du kan lære mere om Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Seksualitet, Sundhed og Stress.


Skolens værdigrundlag

På Middelfat Produktionsskole sætter vi fokus på den nære relation imellem skolens elever og undervisere. Vi vægter et tillidsfuldt og ligeværdigt miljø med gensidig respekt for hinanden. Undervisningen på skolen er inkluderende og anerkendende, og vores værdigrundlag skal kunne mærkes på alle niveauer i dagligdagen. Du vil opleve, at din stemme bliver hørt og værdsat, og du vil få medindflydelse på værkstederne.