Tlf: 88 32 59 88
VUC-Fyn3

VUC linjen

VUC linjen udbydes i samarbejde med VUC Fyn. VUC linjen tilbyder prøveforberedende undervisning i dansk og engelsk på G/D-niveau to dage om ugen. De tre øvrige dage er du på et værksted eller i praktik/erhvervstræning.

Det er muligt at gå til prøve i januar og juni. Elever kan indskrives på forløbet over hele året.

Eleverne på VUC linjen arbejder målrettet og engageret, skal være mødestabile og indstillet på at gå til eksamen inden for overskuelig fremtid. Der vil være indlagt studietid, hvor du har mulighed for at lave de opgaver, som skal afleveres eller trænes.

Elever, som optages på VUC linjen, skal udvise en god portion selvdisciplin og motivation, og du skal være læringsparat.

Til gengæld kan du for masser af hjælp, lærerne er der for dig, og eleverne på linjen har pligt til at hjælpe hinanden, så du oplever succes og kan arbejde fokuseret med målsætningen.

IBC

IBC linjen

IBC linjen udbydes i samarbejde med UU og IBC Fredericia. IBC linjen tilbyder prøveforberedende undervisning i dansk og afsætning på F/D-niveau to dage om ugen. De tre øvrige dage er du på et værksted eller i praktik/erhvervstræning.

Det er muligt at gå til prøve i januar og juni. Elever kan indskrives på forløbet over hele året.

Eleverne på IBC linjen arbejder målrettet og engageret, skal være mødestabile og indstille på at gå til eksamen inden for overskuelig fremtid, Der vil være indlagt studietid, hvor du har mulighed for at lave de opgaver, som skal afleveres eller trænes.

Elever, som optages på IBC linjen, skal udvise en god portion selvdisciplin og motivation, og du skal være læringsparat.

Til gengæld kan du få masser af hjælp, lærerne er der for dig, og eleverne på linjen har pligt til at hjælpe hinanden, så du oplever succes og kan arbejde fokuseret med målsætningen.

SoSuSkolen Fredericia - logo

SOSU linjen

SOSU linjen udbydes i samarbejde med UU og SoSu-skolen Fredericia. SOSU linjen tilbyder prøveforberedende undervisning i dansk og samfundsfag på F/D-niveau to dage om ugen. De tre øvrige dage er du på et værksted eller i praktik/erhvervstræning.

Det er muligt at gå til prøve i januar og juni. Elever kan indskrives på forløbet over hele året.

Eleverne på SOSU linjen arbejder målrettet og engageret, skal være mødestabile og indstille på at gå til eksamen inden for overskuelig fremtid, Der vil være indlagt studietid, hvor du har mulighed for at lave de opgaver, som skal afleveres eller trænes.

Elever, som optages på SOSU linjen, skal udvise en god portion selvdisciplin og motivation, og du skal være læringsparat.

Til gengæld kan du få masser af hjælp, lærerne er der for dig, og eleverne på linjen har pligt til at hjælpe hinanden, så du oplever succes og kan arbejde fokuseret med målsætningen.


Almen undervisning i dansk og matematik

erh2Alle elever, som starter på skolen vil bliver screenet, så du og vi får en indsigt i, hvad du kan, og hvordan du kan dygtiggøre dig.

På baggrund af screeningen kan du sammen med vores almenunderviser aftale, hvilket bogligt undervisningstilbud der er godt for dig.

I den almene undervisning undervises der i dansk og matematik flere dage om ugen.

Undervisningen tager afsæt i det du kan og er tilpasset dig og dit niveau. Og den er for dig, der ønsker det målrettet optagelsesprøven på erhvervsuddannelserne. Du kommer til at sidde på et mindre hold i et rart lokale, hvor der er plads til at være dig.

Matematik på G-niveau udbydes i samarbejde med UU-Lillebælt og Middelfart ungdomsskole og er for dig, som ikke har taget folkeskolens afgangsprøve i matematik. Undervisningen foregår på Ungdomsskolen én dag om ugen . En underviser fra produktionsskolen vil deltage i undervisningen og I kører sammen dertil. Der afholdes prøve i juni.

Dansk for tosprogede elever. To dage om ugen er der et særligt tilbud til dig, som har anden etnisk baggrund end dansk. Undervisningen afvikles på produktionsskolen sammen med elever fra Ungdomsskolen.